Synonymum pre
  • minimalizačné technológie – Horsch (aj sejba s prihnojovaním v jednej operácii),
  • kvalitné a presné aplikovanie hnojiva - Rauch,

agrobo